Polski

 

Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych. Część II
Ks. Karol Stehlin

W tym tomie proponujemy Czytelnikowi, aby tematem swoich rozważań uczynił istotną część orędzia fatimskiego, mianowicie życie i duchowość trojga dzieci, które miały przywilej widzieć Matkę Bożą. Następnie poddamy gruntownej analizie dwa ostatnie wielkie objawienia, które nastąpiły po 13 lipca, podczas których Matka Boża wyjaśniła, na czym polega nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca: obchodzenie pięciu pierwszych sobót miesiąca oraz poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Te wydarzenia wraz z duchowymi doświadczeniami trójki widzących ukażą nam najwyższą wagę „wielkiej tajemnicy” ujawnionej w Fatimie, jaką jest Jej Niepokalane Serce!

Zamówienia: Te Deum

 

 

Folder “Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca”

 

 

do pobrania

 

 

 

“Wianek Najświętszej Maryi Panny” — zbiór modlitw na cały rok

 

 

do pobrania

 

 

 

 

Folder o Cudownym Medaliku

 

 

 

do pobrania

 

 

Folder “Modlitwy Aniola Fatimskiego”

 

 

 

do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 2/ 2017

 

do pobrania

 

Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych

Przygotowując się na stulecie Jej objawień, stańmy się na nowo wiernymi dziećmi naszej Najświętszej Matki, naśladując duchowość trojga dzieci z Fatimy! Zgromadźmy wokół Niej małą armię, aby stać się kanałem, przez który Ona przekaże duszom łaskę w celu ich nawrócenia i uświęcenia. Wezwanie, aby stać się apostołem Fatimy i sprawić, aby Najświętsza Maryja Panna była znana i kochana przez wielu, jest skierowane zwłaszcza do Rycerzy Niepokalanej i członków Legionu Maryi.

Zamówienia: Te Deum

 

Poświęcenie się Niepokalanej

Gdy zastanowimy się choć trochę nad tym, jak to jest z naszą miłością Boga, będziemy musieli ze wstydem przyznać, że prawie jej w nas nie ma. Kto miłuje ten myśli o ukochanym. Jak często myślimy o Bogu? Kto kocha, ten tęskni za ukochanym i chciałby wciąż być przy nim. Jakże często nasz Pan jest nam całkowicie obojętny i nie istnieje właściwie wcale w naszej świadomości? Kto kocha, ten chciałby zawsze sprawiać radość ukochanemu, nie chciałby nigdy go zasmucić ani też zranić. Jakże często ranimy naszego Pana i zapieramy się Go przez nasze grzechy, nasze zaniedbania?
Żeby pomóc nam, biednym, żałosnym, niegodnym grzesznikom, posyła nam Pan swoją najświętszą matkę, po to by była naszą matką i Królową naszych serc. Chciałby żebyśmy się Jej oddali całkowicie, aby zmienić nasze całe życie osobiste: żeby wszystko robić z Nią, zawsze jak dziecko patrzeć na Nią i Ją naśladować. Wszystko czynić poprzez Nią, zawsze jak niewolnik na Nią spoglądać, by być posłusznym Królowej.

Zamówienia: Te Deum

Niepokalana, nasz ideał

Niniejsza książka ma na celu ukazanie wielkiego znaczenia ruchu Rycerstwa Niepokalanej szczególnie w naszych czasach. Aby tego dokonać, musimy pozwolić, by Założyciel Niepokalanowa osobiście do nas przemówił. Z zaskakującą prostotą budzi on w każdej duszy, która pozwala się prowadzić jego nauczaniu, skłonność ku wielkiemu ideałowi, jaki uosabia Niepokalana. Ukazuje Jej znaczenie w życiu pojedynczych osób, w życiu społecznym, w życiu Kościoła i całego świata. Odkrywamy, że jest on niezmordowanym obrońcą katolickiej Tradycji, a śmiertelnym wrogiem liberalizmu i modernizmu, tych plag dzisiejszego świata i Kościoła. Jego dzieło jest zapowiedzią wszystkich tych ruchów, które w wieku wieszczącym wszem i wobec tryumf nieprzyjaciół Boga, pozostają niezmiennie wierne naszemu Panu i Jego Świętej Matce, a w ten sposób skutecznie zabiegają o dobro dusz.

Zamówienia: Te Deum

Kim jesteś, o Niepokalana?

Fascynująca, choć niełatwa w odbiorze książka wprowadza czytelnika w tajemnicę Maryi, stopniowo odkrywaną przez wielkich świętych Kościoła. Podążając śladami doskonałych przewodników, jak św. Bernard, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, a wreszcie męczennik Oświęcimia, „Szaleniec Niepokalanej”, o. Maksymilian Maria Kolbe, uświadamiamy sobie coraz jaśniej, że im więcej wiemy o Najświętszej Dziewicy, tym bardziej winniśmy uznać, że nie znamy Jej wcale.

Zamówienia: Te Deum

 

Immaculata — Sapientia, Misericordia, Caritas

“Kim Ona jest? (…) Pełnię prawdy o Maryi zna tylko Ten, kto Ją stworzył — Bóg. To, co wiedzą aniołowie i co wiemy my sami, stanowi tylko małą cząstkę prawdy o Matce Bożej. Ta cząstka wystarcza, by podziwiać dobroć i piękno Niepokalanej, Jej mądrość, pokorę, wdzięk, harmonię i potęgę. Ale to wciąż tylko cząstka. Powinniśmy naśladować żeglarzy, którzy zobaczywszy wybrzeża Nowego Świata zachwycili się pięknem nowo odkrytego lądu. Nie rozbili jednak swoich obozów na plażach, lecz wyruszyli w głąb, by zbadać tajemnice nowej ziemi.”
Książka jest ukoronowaniem tego całego dzieła maryjnego, jakiego ks. Karol Stehlin dokonał przez dwadzieścia lat niestrudzonej pracy w Polsce.
Autor odważnie wnika w głębiny tajemnic Maryi… Książka stanowi prawdziwy traktat mariologiczny.

Zamówienia: Te Deum

 


Folder o Rycerstwie Niepokalanej

 

 

do pobrania

 

 


Folder o objawieniach Matki Bożej w Fatimie

do pobrania

 

 

 

 

 

Folder
o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny

 

 

do pobrania

 


Folder

o Wszechpośrednictwie Najświętszej Maryi Panny

 

 

do pobrania

 

 


Folder

o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

 

 

do pobrania

 Folder o różańcu

 

 

do pobrania

 

 

 

Folder o Cudownym Medaliku

 

 

do pobrania

 

Maryja zawsze i we wszystkim

Człowiek żyje na ziemi w tym celu, by zasłużyć na zbawienie wieczne. Ale niełatwa to sprawa wobec tych trudności, jakimi jest otoczony. Wielkim środkiem do zdobycia nieba jest opieka Najświętszej Matki Pana Jezusa.
Niniejsza książeczka uczy, jak zdobyć i jak zachować tę opiekę Najświętszej Maryi Panny.
Czytelniku, czytaj tę książeczkę, rozmyślaj nad nią i według niej urządź swoje postępowanie względem Najświętszej Niepokalanej, Przeczystej, a Bolesnej Matki Pana Jezusa, Matki Nieustającej Pomocy.

Do pobrania

 


Triumf Niepokalanej 1/2017

do pobrania

 

 


Triumf Niepokalanej Nr 4/2016

do pobrania

 

 


Triumf Niepokalanej Nr 3/2016

do pobrania

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save