Lietuviškai

 

FSSPX Lietuva

 

 

„Pasiaukojimas NEKALTAJAI“ (Įvadas ir trylikos dienų pasirengimas pagal šv. Maksimilijoną Kolbę)

Ši knyga yra skirta pasiruošti įstoti į Nekaltosios Riteriją (Militia Immaculatae). Ji apima įvadą ir trylikos dienų pasirengimą pagal šv. Maksimilijoną Kolbę. Tradicinių apeigų M.I. direktorius kun. Karlas Stehlinas paaiškina šį pasiaukojimą remdamasis dviem šventaisiais — šv. Liudviku Marija Grinjonu de Monforu ir šv. Maksimilijonu Marija Kolbe.

Užsisakyti

 

Militia Immaculatae

Nekaltosios Marijos riterija pagal jos įkūrėjo šv. Maksimilijono Kolbės raštus ir dvasią

Knygelė supažindina su šv. Maksimilijono Kolbės įsteigtu Militia Immaculatae (M.I.) judėjimu: jo atsiradimu, istoriniu vystymusi, tikslais ir jų įgyvendinimo būdais. Pateikiami originalūs įstatai ir tėvo Maksimilijono pastabos, skirtos M.I.

Užsisakyti

 

Nekakaltoji — mūsų idealas

Nekaltosios riterijos dvasia pagal šv. Maksimilijoną Kolbę
Kun. Karlas Stehlinas FSSPX, aprašo krikščionišką marijinio šventumo idealą, kurį sėkmingai mėgino įgyvendinti Nekaltosios Riterija (Militia Immaculatæ). Remdamasis paties jos įkūrėjo, šv. Maksimilijono Kolbės (1894‒1941) žodžiais, kun. Stehlinas išdėsto šios misionieriškos organizacijos esmę, tikslus, apaštalavimo priemones ir nepaprastą reikšmę mūsų laikams, taip pat parodo sunkumus, su kuriais ji susiduria po Vatikano II Susirinkimo.

Užsisakyti

 

Maksimilijono Kolbės paslaptis

Biografija

Knygoje aprašomas lenko pranciškono, Nekaltosios Riterijos (Militia Immaculatae) įkūrėjo kun. Maksimilijono Kolbės
gyvenimas. Vaikystėje apsireiškusi Švč. Mergelė Marija visam amžiui pavergė jo širdį. Besąlygiškai vykdydamas Jos, o per Ją ir Dievo valią, tėvas Maksimilijonas pasirinko apaštalavimą per spaudą. Lenkijoje ir Japonijoje jis įkūrė Nekaltosios miestus (Nepokalianovą ir Mugenzai no Sono), kur vienuoliai spausdino katalikiškus leidinius. 1941 m. kunigas buvo žiauriai nukankintas nacių koncentracijos stovykloje, kai pasisiūlė numirti vietoj pasmerkto šeimos tėvo. 1984 m. jis paskelbtas šventuoju. Lietuviškas knygos leidimas skiriamas Maksimilijono Kolbės 70-osioms mirties metinėms paminėti.

Užsisakyti

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save