„Pasiaukojimas NEKALTAJAI“ / “Consecration to the Immaculata” in Lithuanian

Mes leidžiame knygą „Pasiaukojimas NEKALTAJAI“ (Įvadas ir trylikos dienų pasirengimas pagal šv. Maksimilijoną Kolbę). / We publish book “Consecration to the Immaculata“ in Lituanian.

Ši knyga yra skirta pasiruošti įstoti į Nekaltosios Riteriją (Militia Immaculatae). Ji apima įvadą ir trylikos dienų pasirengimą pagal šv. Maksimilijoną Kolbę. Tradicinių apeigų M.I. direktorius kun. Karlas Stehlinas paaiškina šį pasiaukojimą remdamasis dviem šventaisiais – šv. Liudviku Marija Grinjonu de Monforu ir šv. Maksimilijonu Marija Kolbe.

Užsisakyti